Sabtu, 5 Julai 2008

PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah adalah piagam pertama yang ditulis secara rasmi dalam sejarah dunia.

MAKSUD PIAGAM MADINAH

 • Perlembagaan yang ditulis dan dipersetujui bersama semua golongan (orang Islam dan Yahudi) yang menjadi warganegara Madinah Al-Munawwarah pimpinan Rasulullah SAW.
 • Disebut Sahifah al-Madinah (perlembagaan bertulis pertama di dunia).
 • Menjadi asas pembentukan sebuah Negara Islam.


PERISTIWA SEBELUM PENGGUBALAN PIAGAM MADINAH

1. PERJANJIAN AQABAH PERTAMA:

 • 12 orang penduduk Madinah ke Makkah bertemu Rasulullah SAW, berjanji meninggalkan perkara syirik, mencuri, berzina, membunuh anak, tidak menipu serta taat perintah Rasulullah SAW.

2. PENERIMAAN MASYARAKAT YATHRIB TERHADAP AGAMA ISLAM:

 • Mus’ab bin Umair diutus ke Yathrib mengajar al-Quran oleh Rasulullah SAW.
 • Dakwah Mus’ab diterima baik penduduk Aus dan Khazraj.
 • Akhirnya ramai yang memeluk Islam.

3. PERJANJIAN AQABAH KEDUA:

 • Tahun berikutnya, Mus’ab membawa 73 orang lelaki dan 2 orang wanita Madinah.
 • Mereka berbai’ah akan memelihara dan mempertahankan Rasulullah SAW, berikrar taat setia ketika susah dan senang, tidak berpecah dan bercakap benar di mana sahaja.


KANDUNGAN PIAGAM MADINAH

 • Terdapat 10 Bahagian dan mengandungi 47 fasal.
 • 23 fasal mengenal peraturan sesama Islam dan 24 fasal tentang orang Yahudi.
 • Antara kandungannya ialah:
 1. Mengakui Nabi Muhammad SAW, ketua Negara Madinah.
 2. Mengakui Ansar dan Muhajirin sebagai umat yang bertanggungjawab terhadap agama, rasul dan masyarakat Islam.
 3. Setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup masing-masing.
 4. Orang Islam dan Yahudi bertanggungjawab terhadap keselamatan Negara daripada serangan musuh.
 5. Orang Yahudi dibenarkan hidup dengan cara mereka serta menghormati orang Islam tetapi tidak dibenarkan melindungi orang Musyrikin Quraisy.
 6. Setiap masyarakat bertanggungjawab menjaga keselamatan dan mengekalkan perpaduan di Madinah.
 7. Setiap individu tidak boleh menyakiti dan memusuhi individu atau kaum lain. Hendaklah tolong-menolong demi pembangunan, ekonomi, dan keselamatan.
 8. Setiap kaum perlu merujuk Rasulullah SAW (ketua negara) jika berlaku perbalahan.
 9. Mana-mana pihak dilarang berhubungan dengan pihak luar terutama Musyrikin Mekah dan sekutu mereka.
 10. Piagam ini mempunyai kuasa melindungi pihak yang mempersetujuinya dan hak mengambil tindakan pada sesiapa yang melanggarnya.

Rujukan: Bab 18: Kepimpinan Rasulullah Di Madinah (Siri 1)

Tiada ulasan: